Před vlastním výběrem lodě by jste měli zvážit očekávaný charakter pobytu, zda jedete s dětmi, délku pobytu, počet osob (zda využíváte plnou kapacitu obsazenosti) a jestli si např. chcete vzít s sebou na loď i jízdní kola. Přečtěte si níže uvedené rady a podle nich vybírejte plavidlo.

V domácích podmínkách termín "hausbót" nebo "obytná loď" splývá a v podstatě se těmito termíny lidově označuje jakékoliv obytné malé plavidlo. Přestože v ČR není rozdíl mezi hausbótem a obytnou lodí  tak vyhraněný jako v zahraničí a existuje mnoho přechodových typů, může být charakter jednotlivých plavidel velmi odlišný.

     
  • Obytná motorová loď

    Je určena jak k obývání, tak i k plavbě. Hlavními znaky obytné motorové lodě jsou relativně vysoký trup a nízké nástavby zapuštěné do trupu. Tvar trupu obytné motorové lodě má většinou ostrou příď a dno ve tvaru „V“. V domácích podmínkách jde o plavidlo vybavené převážně závěsným motorem. Oproti hausbótu nabízí méně prostoru a pohodlí, avšak vyznačuje se dobrými nautickými vlastnostmi, ovladatelností a rychlostí plavby. Obytná motorová loď je proto vhodná spíše k delším plavbám.

  • Hausbót

    Je určen k obývání i plavbě. Hlavními znaky hausbótu jsou nízký trup (mnohdy hranatého tvaru) a vysoká nástavba. To přirozeně nese i horší nautické vlastnosti plavidla. Přes tyto nevýhody hausbót nabízí oproti obytné lodi hlavně maximální prostor pro pohyb po lodi a pohodlí v kajutách srovnatelné mnohdy s ubytováním v chatě. Vhodné jsou zvláště pro rodiny s dětmi.